خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

موفقیت نهایت کار نیست؛ شکست پایان کار نیست: مهم داشتن جربزه‌ی ادامه‌دادن است.

وینستون چرچیل

x

حتما ببینید

سخن روز

هر چه به آن فکر کنید در آینده شما پدیدار خواهد شد. پس برای تغییر ...