خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

کلید موفقیت اینست که ذهن هشیار خود را بر روی چیزهایی متمرکز کنیم که اشتیاق آنها را داریم، نه چیزهایی که از آنها می ترسیم.

برایان تریسی

x

حتما ببینید

سخن روز

برنده ها از شکست خوردن نمی ترسند، ولی بازنده ها چرا. شکست بخشی از فرایند ...