خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

هیچ چیز به اندازه تمرکز انرژی روی تعداد محدودی از هدف ها به زندگی تان توان و نیروی بیشتر نمی دهد.

نیدو کیوبین