خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

برای رسیدن به هدف، باید از مرز خستگی گذشت؛ باید نیرومندتر از توان خود بود.

گروتوفسکی