خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

علاقه، اندیشه و مطالعه چیزهایی هستند که شما را به سوی موفقیت سوق می دهند.

وس رابرتز