خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

«اگر به حرکت ادامه بدهی، این شانس را خواهی داشت که با چیزی برخورد کنی، آن هم زمانی که اصلا انتظارش را نداری. من هرگز نشنیده‌ام کسی در حالت نشسته، با چیزی برخورد کند.»

چارلز اف کترینگ

x

حتما ببینید

سخن روز

موفق کسی است که اگر دیگری هم مراقب او نباشد، در اعمال و در رفتار ...