خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

تفاوت افراد موفق و افراد خیلی موفق در این است که افراد خیلی موفق به خیلی از چیزها نه می گویند.

وارن بافت سومین فرد ثروتمند دنیا