خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

موفقیت، مساوی با رسیدن به هدف نیست، بلکه خود سفر است.

جان ماکسول

x

حتما ببینید

سخن روز

هر روز اهدافی معین برای موفق شدن تعیین کن، و بعد هر تلاش را به ...