خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

موفقیت، مساوی با رسیدن به هدف نیست، بلکه خود سفر است.

جان ماکسول