خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

موفقیت، مساوی با رسیدن به هدف نیست، بلکه خود سفر است.

جان ماکسول

x

حتما ببینید

سخن روز

موفقیت. توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و انگیزه ...