خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

هیچ چیز به جز خودت، نمی تواند برایت موفقیت به ارمغان بیاورد.

ناپلئون هیل

x

حتما ببینید

سخن روز

موفقیت. توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و انگیزه ...