خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

هر روزی که پایان می‌رسد آن را به کناری بگذار. آنچه در توانت بوده است را انجام داده‌ای؛ بعضی اشتباهات و کارهای احمقانه انجام شده‌اند؛ هرچه زودتر فراموششان کن. فردا روز جدیدی است، آن را با اشتیاق و امید شروع کن و درگیر افکار کهنه گذشته نشو.

رالف والدو امرسون

x

حتما ببینید

سخن روز

کسانی بهترین نتایج را کسب می کنند که از فرصت ها بهترین استفاده را می ...