خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

هدف زندگی خود را برآورده سازید و مهم‌تر از همه آنکه این کار را با عشق، شور، حرارت، شیفتگی و سرزندگی بسیار انجام دهید!

آنتونی رابینز

x

حتما ببینید

سخن روز

کنار هم جمع شدن یعنی آغاز ؛ با هم ماندن یعنی پیشرفت ؛ با هم ...