خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

اگر به طرز احمقانه ای دست بالا هدف گذاری کنید و در آن شکست بخورید.

این شکست به همان اندازه بزرگ خواهد بود و فراتر از هر موفقیتی قرار خواهد گرفت

جیمز کامرون

x

حتما ببینید

سخن روز

اگر میخوای بهترین باشی، باید کارهایی رو انجام بدی که بقیه مردم نمیخوان انجام بدن. ...