خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

اگر به طرز احمقانه ای دست بالا هدف گذاری کنید و در آن شکست بخورید.

این شکست به همان اندازه بزرگ خواهد بود و فراتر از هر موفقیتی قرار خواهد گرفت

جیمز کامرون

x

حتما ببینید

سخن روز

کنار هم جمع شدن یعنی آغاز ؛ با هم ماندن یعنی پیشرفت ؛ با هم ...