خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

کسانی بهترین نتایج را کسب می کنند که از فرصت ها بهترین استفاده را می کنند.

جان وودن

x

حتما ببینید

سخن روز

کنار هم جمع شدن یعنی آغاز ؛ با هم ماندن یعنی پیشرفت ؛ با هم ...