خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

برای موفق بودن باید همه ی چالش هایی را که سر راهتان قرار می گیرند بپذیرید شما نمی توانید فقط آنهایی را بپذیرید که برای تان خوشایند است.

x

حتما ببینید

سخن روز

شکست یک عامل نیروبخش است، نه یک بازدارنده؛ هر شکست بذری از موفقیت در دل ...