خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

برای موفق بودن باید همه ی چالش هایی را که سر راهتان قرار می گیرند بپذیرید شما نمی توانید فقط آنهایی را بپذیرید که برای تان خوشایند است.

x

حتما ببینید

سخن روز

عالی بودن یک مقصد نیست بلکه یک سفر ادامه‌دار است که هیچ‌وقت پایان نمی‌یابد. برایان ...