خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

وقتی کارتان تمام شد، دست از تلاش بردارید، نه وقتی که خسته شدید.

جان ماکسول

x

حتما ببینید

سخن روز

موفقیت امر ساده ای است؛ نخست تصمیم بگیرید که به درستی چه می خواهید، آن ...