خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

هرگز خودتان را با هیچ کس دیگر در این جهان مقایسه نکنید اگر این کار را بکنید به خودتان توهین کرده اید

بیل گیتس

x

حتما ببینید

سخن روز

خطا پایه موفقیت است و وسیله ای است که با آن می توان به موفقیت ...