خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

اگر میخوای بهترین باشی، باید کارهایی رو انجام بدی که بقیه مردم نمیخوان انجام بدن.

مایکل فلپس

x

حتما ببینید

سخن روز

اگر چه مردم وانمود می‌کنند که به حق احترام می گذارند، اما در برابر هیچ ...