خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

موفقیت تنها نصیب معدودی می شود و این درحالی است که کثیری از مردم در رویای موفقیت به سر می برند.

جان جانسون

x

حتما ببینید

سخن روز

هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بلافاصله در دیگری باز می ...