خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بلافاصله در دیگری باز می شود اما ما آنقدر به در بسته خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم.

هلن کلر

x

حتما ببینید

سخن روز

موفقیت تنها نصیب معدودی می شود و این درحالی است که کثیری از مردم در ...