خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

اولین گام انسان به سوی موفقیت زمانی است که از اسارت در محیطی که در آن برای اولین بار خودش را شناخته دست بردارد.

مارک کین

x

حتما ببینید

سخن روز

موفقیت تنها نصیب معدودی می شود و این درحالی است که کثیری از مردم در ...