خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

موفقیت امر ساده ای است؛ نخست تصمیم بگیرید که به درستی چه می خواهید، آن گاه تصمیم بگیرید که در صورت رسیدن به آرزوها، بهای آن را بپردازید و بد هم آن بها را پرداخت کنید.

بانکر هانت

x

حتما ببینید

سخن روز

راز موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به ...