خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

بیشتر افراد بزرگ موفقیت اصلی خود را یک مرحله پس از شکست بدست آورده اند.

ناپلئون هیل

x

حتما ببینید

سخن روز

هر چه به آن فکر کنید در آینده شما پدیدار خواهد شد. پس برای تغییر ...