خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

بیشتر افراد بزرگ موفقیت اصلی خود را یک مرحله پس از شکست بدست آورده اند.

ناپلئون هیل

x

حتما ببینید

سخن روز

موفقیت نهایت کار نیست؛ شکست پایان کار نیست: مهم داشتن جربزه‌ی ادامه‌دادن است. وینستون چرچیل ...