خانه » مد و مسائل زندگی » قلمرو آسودگی خود را مغلوب کنید قبل از اینکه بر شما غلبه کند

قلمرو آسودگی خود را مغلوب کنید قبل از اینکه بر شما غلبه کند

آیا تا به حال برایتان پیش آمده که به گذشته برگردید و ببینید چگونه برخی از بزرگترین اهداف و آرزوهای تان به دست فراموشی سپرده شدند؟ علت این امر فراموش کردن نیست، بلکه شما هرگز آن قدم آغازینی که برای شروع و تعقیب آنها لازم بود را از دل و جان برنداشتید و زندگی شما را پس زد و راه خود را گرفت.

هر جا که برای سخنرانی می روم همیشه تعدادی از افراد به من مراجعه می کنند و داستانی مشابه با آنچه برایتان نقل کردم بیان می کنند.

در حقیقت، این نقل قول از جانب “الیور وندل هلمزِ بزرگ” حق مطلب را به خوبی ادا می کند: “بسیاری از افراد با صدها امید و آرزو از دنیا می روند. چرا اینگونه می شود؟ اغلب به این خاطر که فکر می کنند حالا حالاها فرصت زندگی دارند. اما قبل از اینکه متوجه شوند مهلت شان به پایان می رسد.”

چه جمله ی هراس انگیزی.

۱۰۰ ها دلیل مختلف وجود دارد که چرا برخی برای رسیدن به اهداف و آرزوهای شان کاری نمی کنند، اما بیشتر اوقات، که واقعیت هم دارد، قلمرو آسودگی مانع اصلی است.

هر روز مردم از همه ی طبقات اجتماعی با اطاعت از دروغ های قلمرو آسودگی خود، انجام امور ساده و پیش پا افتاده را ترجیح می دهند و یا فقط کارهای ضروری ای را که مجبورند، انجام می دهند. از صبح که بیدار می شویم تا صرف صبحانه و تا پایان روز، قلمروهای آسودگی مرتب با ما حرف می زنند.

همه دوست دارند به بزرگی برسند. می توانم صادقانه بگویم هرگز کسی را ندیده ام که نخواهد نسبت به خود احساس رضایت کند و یا میلی به موفقیت در بازی زندگی نداشته باشد. متاسفانه، خواستنِ موفقیت و به واقع موفق شدن دو مقوله ی کاملاً متفاوت هستند و بیشتر اوقات، این که قصد دارید مغلوب آسوده طلبی شوید و یا می خواهید بر آن غلبه کنید عامل تعیین کننده ی اساسیِ موفقیت است.

کارآفرینان و صاحبین مشاغل باید فوراً با ناآسوده بودن احساس آسودگی کنند، در غیر این صورت تقریباً شانسی برای تحملِ فشار و تقاضاهایی که لازمه ی تجارت و مدیریت دیگران است، وجود نخواهد داشت.

وقتی کسی را می بینم که در دامِ بسیار مهلکِ آسودگی گرفتار شده، استعدادهای خود را دست نخورده و بلا استفاده می گذارد و عمرش را این گونه سپری می کند واقعاً متاثر می شوم. این تعریفِ واقعیِ مردن در سن ۲۵ سالگی و دفن نشدن تا ۷۵ سالگی است.

و یا همانطور که “هلمز” می گوید، ” با صدها امید و آرزو از دنیا می روند.”

لحظه ی غمناک تر در زندگی ام وقتی است که یکی از عزیزانم در جوانی در اثر حمله ی شدید قلبی بمیرد. مرگ به تنهایی خودش سوزناک است، اما سوزناک تر فکر کردن به تمام آرزوهایی است که ناکام می ماند و به خاک سپرده می شود. موضوع نداشتن مهارتی خاص، زمان و یا منابعی که مانع رسیدن به آرزوها می شود نیست بلکه واژه ی سرطانی “آسوده طلبی” است.

هر روز افراد بسیاری با صدها امید و آرزو و هزاران استعداد نهفته، به سمت گورستان راهی می شوند، چون اجازه دادند قلمروی آسودگی شان آنها را از پا در آورد. لطفاً نگذارید قلمرو آسودگی تان شما را نیز نابود سازد و با آرزوهای بسیار راهی گور کند. بزرگی در هر لحظه ی زندگی، شهامت و غلبه بر آسودگی را می طلبد.

منبع : iranvis.com

x

حتما ببینید

مهارت های اصلی در مذاکره در زندگی

استفاده از مذاکره در کسب و کار رایج است و هر مدیر موفقی باید بتواند ...