خانه » اطلاعیه ها » ۱۹ آبان میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت

۱۹ آبان میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت

ماه فرو ماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلک را کمال و منزلتى نیست
در نظر قدر با کمال محمد
میلاد نور مبارک🌹

x

حتما ببینید

۲۵ فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری

ای هجر تو وصل جاودانی / اندوه تو عیش و شادمانی در عشق تو نیم ...