خانه » اطلاعیه ها » ۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ

۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

هر کس که این ندارد، حقا که ان ندارد

روز بزرگ مرد ادب و شعر فارسی ؛ حافظ شیرازی مبارک

x

حتما ببینید

۲۵ فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری

ای هجر تو وصل جاودانی / اندوه تو عیش و شادمانی در عشق تو نیم ...