خانه » هنر در خانه » تزیین شیشه های خالی مربا | تزیین شیشه های دورریختنی

تزیین شیشه های خالی مربا | تزیین شیشه های دورریختنی

گاهی می توانیم با بهره گرفتن از وسایل دور ریختنی و یا غیر قابل استفاده از آنها برای خودمان و اطرافیانمان شی تزیینی بسازیم و با دیدنش از هنر دست خودمان در تزیین و دکور منزل لذت ببریم.

 تزیین شیشه با نمد

تزیین شیشه های خالی با نمد

 تزیین شیشه مربا با کاموا

تزیین شیشه مربا با کاموا

 تزیین شیشه حبوبات عروس

تزیین شیشه حبوبات عروس

 تزیین شیشه های خالی با کاموا

تزیین شیشه های خالی

 تزیین شیشه حبوبات با نمد

دیزاین شیشه حبوبات با نمد

 تزیین شیشه حبوبات با پارچه

تزیین شیشه حبوبات با پارچه

 تزیین شیشه مربا با اکلیل

تزیین شیشه مربا با اکلیل

 تزیین شیشه مربا با نمد

تزیین شیشه مربا با نمد

 تزیین شیشه حبوبات با نمد

تزیین شیشه حبوبات با نمد

 تزیین شیشه مربا برای هفت سین

تزیین شیشه مربا برای هفت سین

 تزیین شیشه حبوبات عروس

تزیین شیشه حبوبات عروس

 تزیین شیشه مربا با نخ کنفی

تزیین شیشه مربا با نخ کنفی

 تزیین شیشه مربا با کاموا

تزیین شیشه مربا با کاموا

 تزیین شیشه مربا با اکلیل

تزیین شیشه مربا با اکلیل

 تزیین شیشه مربا با تور

تزیین شیشه مربا با تور

منبع : iranbanou.com