خانه » سخن روز » سخن روز

سخن روز

من به هیچ وجه اجازه نمی دهم که شرایط مرا ناامید کند. سه چیز لازم برای رسیدن به یک هدف با ارزش عبارت است از : کار ، استقامت و عقل سلیم.

توماس ادیسون

x

حتما ببینید

سخن روز

اگر استعداد ذاتی موفقیت در وجود یک فرد باشد، باز هم برای این کار نیاز ...