خانه » مد و مسائل زندگی » هفت کلید رستگاری
24 Jan 2006, Mount Aspiring National Park, South Island, New Zealand --- Blurred view from a moving car driving on a two-lane country road through a rain forest along the Haast River on a summer evening --- Image by © Paul Souders/Corbis

هفت کلید رستگاری

هفت کلید رستگاری تفسیری‌ست که نگارنده از سوره حمد ارائه داده است که اگرچه توضیح در مورد جزییات آن در این نوشتار امکان‌پذیر نیست اما به طور خلاصه عبارتند از:
 بخشش و بخشندگی
 مهرورزی و مهربانی
 شکرگزاری و سپاسگزاری
 قضاوت و داوری درست
 خودباوری و خودیاوری درست
 انتخاب راه درست
 رعایت بایدها و نبایدهای راه راست که درک و رعایت آن‌ها نقش اصلی در تقویت عصاره عمر دارند. سعی کنید هر یک از هفت کلید رستگاری را به‌جا و به‌موقع استفاده کنید و به نکات زیر توجه ویژه داشته باشید تا عصاره عمرتان را همواره بهبود بخشید:
• کلید اول: گذشت، عفو، بخشش، انفاق، ایثار، سخاوت، دست و دلبازی و سهیم‌کردن دیگران در آن‌چه شما دارید و دیگران به آن‌ها نیاز دارند.
• کلید دوم: مهرورزی و مهربانی با خود و دیگران، محبت خالصانه، صادقانه و صمیمانه، مهربان‌بودن با افتادگان، نیازمندان، مهرجویان و تنهایان.
• کلید سوم: شکرگزاری از نعمت‌هایی که خداوند به شما هدیه داده و تشکر و قدردانی و سپاس از آن‌چه دیگران برای شما انجام داده‌اند و حتی تشکر از خوبی‌های خودتان.
• کلید چهارم: داوری و قضاوت عادلانه، منصفانه، درست و مبتنی بر حق و حقیقت در مورد عملکرد خودتان و دیگران.
• کلید پنجم: خود را باورکردن و عزت نفس و اعتماد به نفس بیشتر و از خود یاری خواستن که همه معرف مدیریت بر خویشتن هستند و تابع همت، تلاش، عزم و اراده خودتان برای خودی‌شدن با خود و خودسازی‌ست.
• کلید ششم: انتخاب راه راست و درست یعنی راهی که در مسیر رستگاری و درستی‌ست. راه حق و حقیقت، راهی که رضایت، حمایت، هدایت و نظارت خدا را باور دارد.
• کلید هفتم: بایدها و نبایدهای راه راست یا شناخت آن‌چه رستگاران، الگوها و موفق‌ها دارند و دنبال می‌کنند و رعایت آن‌ها و نیز آگاهی از راه شکست‌خوردگان، گمراهان و مغضوبان و خودداری از آن‌ها.
یادگیری و فراگیری خوبی‌ها، راستی‌ها و درستی‌ها در زندگی و پیشگیری و جلوگیری از بدی‌ها، ناراستی‌ها و نادرستی‌ها در زندگی.
امیدوارم با رعایت بعضی از نکاتی که در این نوشتار به آن‌ها اشاره شد، بتوانیم عصاره عمر خود را که «عزت، منزلت، رضایت» است بشناسیم و تقویت کنیم تا به آرامش، آسایش و ارزش‌های بیشتری دست یابیم.

منبع : پنجره خلاقیت