خانه » اطلاعیه ها » ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس

۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است
نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است

روز ملی خلیج فارس مبارک